logo
Motto 2024
"Kiek ut oit!..."

Algemeen

CV De Kluppels: al sinds 1962 actief in Mierlo-Hout.

Ooit begonnen als Bouwkluppels, afgeleid van leden van de Bouw- & Houtbond. Daarna werd de naam al snel Houtse Kluppels. De Kluppel, het symbool voor onze vereniging, is van hout gemaakt. Nog elk jaar rijdt het symbool van carnaval in Mierlo-Hout voorop in de optocht.
Carnavalsvereniging De Houtse Kluppels, door veel mensen ook wel ‘De Kluppels’ genoemd, bestaat uit 80 actieve leden en daarnaast 8 vukkers. Laatstgenoemde groep bestaat uit mensen die hun sporen binnen onze vereniging ruimschoots verdiend hebben, wel betrokken willen blijven maar niet meer voorop willen staan bij alle evenementen. Vaak wordt gedacht dat onze vereniging bestaat uit veel meer actieve leden, maar dat is niet het geval.

Leut en gein staan voorop binnen onze vereniging, maar er moet ook gewerkt worden. De vereniging kent een 6-koppig bestuur wat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden in de ledenvergadering die 5 keer per jaar uitgeschreven wordt. Leden worden dan bijgepraat over alle ontwikkelingen, het carnavalsprogramma en de visie op lange termijn. Alle leden hebben zitting in een of meerdere commissies. Onze vereniging telt 22 commissies. Van zaalcommissie tot wagen- en gevelversiering en van amusementscommissie tot boerenbruiloft/daupfist. Uiteraard is er ook een kascontrolecommissie en een commissie van beroep.

Naast de evenementen die georganiseerd worden voor de gemeenschap Mierlo-Hout en plaatsvinden in ‘Hoftempel’ De Geseldonk, bezoeken we natuurlijk ook  heel veel bevriende carnavalsverenigingen in de regio. In de loop der jaren is een goede relatie ontstaan met veel bevriende carnavalsverenigingen, aan wie we jaarlijks een bezoek brengen tijdens hun Prinsbekendmaking en/of Prinsenreceptie. Binnen onze vereniging noemen we die uitstapjes ‘uitwedstrijden’.

Onze vereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden die zich in willen zetten voor onze vereniging. Er is voor iedereen wel iets te doen omdat binnen elke commissie weer andere kwaliteiten van mensen verwacht worden. Om lid te kunnen worden meld iemand zich aan bij het secretariaat. Alle leden stemmen dan in de ledenvergadering of iemand lid mag worden. Lange tijd was onze vereniging echt een mannenbolwerk. De gedachte dat vrouwen niet thuishoren in een carnavalsvereniging is een achterhaalde gedachte. In de ledenvergadering van september 2016 werd het eerste vrouwelijke lid van onze vereniging aangenomen, waardoor natuurlijk wel een stuk historie geschreven werd.

In het submenu vind je veel algemene informatie over onze vereniging, zoals het laatste nieuws uit de vereniging. Kijk gerust eens rond op de site en laat weten wat je er van vindt.