logo
Motto 2024
"Kiek ut oit!..."

Ex-Raad van 11

Ex-Raad van 11

Doelstelling van deze groepering is:

Het laten zien en mede stimuleren van initiatieven die laten zien hoe carnaval gevierd dient te worden. Waarbij ondersteuning van de raad van 11 de hoogste prioriteit heeft.

De Ex-Raad van 11 wil dit bereiken mede door:

– Als achtervang voor de raad van 11 bij ziekte en/of andere calamiteit waardoor er op enig evenement onvoldoende raad van 11 leden beschikbaar zijn.

– Als groep het enthousiasme van de vereniging naar buiten brengen door middel van positief herkenbaar aanwezig te zijn bij diverse evenementen.

– Het promoten van carnaval in zijn algemeenheid maar vooral bij CV ‘De Kluppels’ door hun positieve aanwezigheid bij diverse evenementen.

Klik hier om het reglement te downloaden.

Klik hier om de gedragsregels te downloaden.

Hennie Vereijken (voorzitter)
Peter Rooijackers
Tom Pennings (notulen)
René Vroomen
Ad Dirks
Tiny Kuijpers
Han van Eijk
Toon Bell
Toon van de Mortel
Albert Hendriks
Antoon van Mierlo
Marc van de Vorst
Peter van den Broek
Carel Steenbakkers
Rene Baggermans