logo
Motto 2022
"wai zien ut wel zitte..."

Ex-Raad van 11

Ex-Raad van 11

Doelstelling van deze groepering is:

Het laten zien en mede stimuleren van initiatieven die laten zien hoe carnaval gevierd dient te worden. Waarbij ondersteuning van de raad van 11 de hoogste prioriteit heeft.

De Ex-Raad van 11 wil dit bereiken mede door:

– Als achtervang voor de raad van 11 bij ziekte en/of andere calamiteit waardoor er op enig evenement onvoldoende raad van 11 leden beschikbaar zijn.

– Als groep het enthousiasme van de vereniging naar buiten brengen door middel van positief herkenbaar aanwezig te zijn bij diverse evenementen.

– Het promoten van carnaval in zijn algemeenheid maar vooral bij CV ‘De Kluppels’ door hun positieve aanwezigheid bij diverse evenementen.

Klik hier om het reglement te downloaden.

Klik hier om de gedragsregels te downloaden.

1 Hennie Vereijken (voorzitter)
2 Henri Baggermans
3 Peter Rooijackers
4 Tom Pennings (notulen)
5 René Vroomen
6 Ad Dirks
7 Tiny Kuijpers
8 Han van Eijk
9 Toon Bell
10 Toon van de Mortel
11 Albert Hendriks
12 Antoon van Mierlo
13 Marc van de Vorst
14 Peter van den Broek
15 Carel Steenbakkers
16 Rene Baggermans