logo
Motto 2024
"Kiek ut oit!..."

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag Houtse Kluppels 28-1-2024. Aanvang 12:30 uur.

Elk jaar nodigen we de oudere inwoners van Mierlo-Hout uit voor een gezellige amusementsmiddag in de Geseldonk. De 65-Plussers worden dan getrakteerd op een middag vol amusement, een kop koffie, enkele consumptiebonnen, een gratis loterij en natuurlijk een fantastisch gezellig samenzijn. Aangezien we deze groep inwoners van Mierlo-Hout ook niet plagen met een entreeprijs is het geheel dus leuk aan hun inkomsten aangepast.

Gezien de vele reacties, zowel schriftelijke als mondelinge, die wij mogen ontvangen wordt er door die mensen nog lang over gesproken. We zijn dan ook elk jaar zeer ingenomen met het feit dat we dit op deze manier voor onze ouderen mogen organiseren.

Op deze middag zullen o.a. optreden een bekende Nederlander en nog diverse andere artiesten. De muzikale omlijsting is in handen van Ragazzi, natuurlijk o.l.v. onze Prins Marc dun 1e, Vorst Jelco, Grootvorst Marcel en de wijze Raad van elf.

Gezien de Privacywetgeving hebben de Kluppels niet meer de beschikking over actuele gegevens van de oudere inwoners van Mierlo-Hout. Kent u dus iemand op Mierlo-Hout die voor een uitnodiging in aanmerking komt, doch er geen ontvangen heeft, bel dan gerust de Commissie Ouderenmiddag.

U kunt uw gratis entreekaart afhalen op zaterdag 13 januari 2024 tussen 11:00 uur en 12:00 uur in het cafe van de Geseldonk.

Henk van de Westerlo
Noord Parallelweg 22
5707 AW Helmond Mierlo-Hout
Tel: 0492-775603
E-Mail Henk van de Westerlo