logo
Motto 2024
"Kiek ut oit!..."

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de vereniging. Elk bestuurslid heeft een duidelijke taak, zoals de voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuurslid horeca is verantwoordelijk voor de vrijwilligers en alle werkzaamheden rondom evenementen in de hoftempel als het gaat om eten en drinken. Daarnaast is een bestuurslid verantwoordelijk voor alle materialen binnen de vereniging. Het bestuurslid facilitaire zaken ondersteunt de commissie zaalversiering bij de aankleding van de hoftempel en is contactpersoon voor alles wat te maken heeft met licht en geluid. Alle bestuursleden zijn intermediair van een of meerdere commissies en kunnen vragen vanuit commissies terugkoppelen naar het bestuur.

Uiteraard staat, met name de laatste jaren, steeds vaker de vraag centraal hoe we carnaval vieren in de toekomst. Het is een complexe vraag en daarop probeert het bestuur samen met alle commissies antwoord op en invulling aan te geven.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden. Klik op de naam om het “gezicht” achter een bestuurslid te bekijken.

Riny van Oorschot (Voorzitter en Webmaster) 3e van links
Barrierlaan 65
5706 CW Helmond Mierlo-Hout

Ruud van de Westerlo (Secretaris) 2e van links
Gheynspark 30
5706 VE Helmond Mierlo-Hout
E-Mail: Secretariaat

Berry van de Westerlo (Penningmeester) 2e van rechts
Calsstraat 74
5707 JV Helmond Mierlo-Hout

John van de Kerkhof (Vicevoorzitter en Horeca) uiterst links
Zuiderstraat 12
5701 LB Helmond

Rob Relou (2e secretaris) uiterst rechts
Laathoeve 63
5708 SK Helmond Mierlo-Hout