logo
Motto 2024
"Kiek ut oit!..."

Kascontrole

kascommissie

Kascontrole
Deze commissie spreekt voor zich. Zij controleren de financieele boekhouding van onze club.

Tiny Kuijpers
Riny Slegers
Tom Pennings
Pieter Harks (reserve)