logo
Motto 2019
"Inne pot nat..."

Kascontrole

kascommissie

Kascontrole
Deze commissie spreekt voor zich. Zij controleren de financiele boekhouding van onze club.

1 Theo Kanters
2 Johnny Sleegers
3 Jan Korbijn
4 Johan Verbakel (reserve)