logo
Motto 2021
"wai zien ut wel zitte..."

Kascontrole

kascommissie

Kascontrole
Deze commissie spreekt voor zich. Zij controleren de financiele boekhouding van onze club.

1 Jan Korbijn
2 Johan Verbakel
3 Jan-Willem Mulkens
4 Brent van Hoof (reserve)