logo
Motto 2022
"wai zien ut wel zitte..."

Kascontrole

kascommissie

Kascontrole
Deze commissie spreekt voor zich. Zij controleren de financiele boekhouding van onze club.

Jan-Willem Mulkens
Brent van Hoof
Wim Brouns
Tiny Kuijpers (reserve)