logo
Motto 2019
"Inne pot nat..."

Kascontrole

kascommissie

Kascontrole
Deze commissie spreekt voor zich. Zij controleren de financiele boekhouding van onze club.

1 Johnny Sleegers
2 Jan Korbijn
3 Johan Verbakel
4 Jan-Willem Mulkens (reserve)