logo
Motto 2024
"Kiek ut oit!..."

Kascontrole

Kascontrole
Deze commissie spreekt voor zich. Zij controleren de financieele boekhouding van onze club.

Tiny Kuijpers
Riny Slegers
Tom Pennings
Pieter Harks (reserve)