logo
Motto 2024
"Kiek ut oit!..."

Historie Houtse Kluppels

Het Begin.

Zie ook ons Youtube-kanaal voor nostalgische beelden.

Begonnen is het allemaal in 1961. De 2 oprichters Frits Slegers en Henk van de Westerlo. Zij waren destijds gevraagd als gespreksleiders te fungeren in een groep jeugd van de bouwbond. Het doel was regelmatig rond de tafel te gaan zitten met de bedoeling iets wijzer te worden van elkaar. Beide heren kennende zal dit beslist geen problemen hebben gekend. Enfin, zoals overal is ontspanning na inspanning een welkome bijkomstigheid. Zulks werd dus in de vergadering besproken. Het oordeel werd geveld, een carnavalsvereniging zou de oplossing zijn. Echter, wat besproken was verwaterde en de heren zagen elkander niet meer zo regelmatig. En als Henk toen niet op zijn fiets was gestapt om Frits te zoeken, hadden wij nu niet zo’n schitterende carnavalsvereninging gehad. Dus Frits via via gezocht en tenslotte gevonden in de Helmat-woningen. Henk tot Frits: “hoe zit di nau mi de carnavalsvereniging”? De jeugdleden werden dus weer opgetrommeld en zo ontstond op 21 januari 1962 de “Bouwkluppels”.

Kompleet met raad van 11 was er in november van hetzelfde jaar een carnavalsavond en wel de installatie van de prins. Jawel, in het Unitasgebouw. Het bleef bij één avond, want het ontbrak nog aan de centen. Onderscheidingen hadden ze ook. Gemaakt van vilt en twee stukje spaak, bij Ketelaars van een oude fiets afgeknipt. De drager hiervan was onderscheiden in de orde van d’n Houtse Bok. het bleef echter niet bij één carnavalsavond. Met het voorbij gaan van de jaren werd dit uitgebouwd tot een kompleet programma, zoals wij dit vandaag de dag nog kennen. Dat het met het vorderen der jaren ook drukker werd, moge blijken uit het volgende:
Voor de eerste carnavalsoptocht moest dezelfde dag de prinsenwagen ’s morgens om 5 uur nog gemaakt worden. Zelfs de zaal moest op carnavalszaterdag nog in de ochtenduren opgetooid worden, kompleet met het vaandel van den Houtse Bok. De dagen waren even zwaar als nu. Niet zo zwaar als de steek van de prins destijds. Die was als lood en de drager ervan had duidelijk moeite om overeind te blijven. De verkiezing van de kersekoningin in Mierlo werd ook bijgewoond. Niet lang echter, want de organisatoren vonden het teveel op een carnavalsoptocht gaan lijken.

Met het voorbij gaan der jaren werden de “Bouwkluppels” de “Houtse Kluppels” en verhuisde men van het Unitas, via Benders, van Rooij en een tent aan de Hoofdstraat naar de huidige “Geseldonk”. De plaats waar de prinsen der Kluppels nu al vele jaren de scepter hebben gezwaaid. De vereniging heeft zich een voorname plaats verworven in de Houtse samenleving. Je kunt dit constateren in de overvolle zaal tijdens de carnaval. Het geheim van dit goed lopende zaakje zit hem in de organisatie. Hij die lid wil worden wordt goed op het hart gedrukt dat dit alleen kan door in een van de commissies plaats te nemen en daar zijn werk te doen. Zo heeft iedere groep zijn taak, voor het versieren van de zaal, het opmaken van de prinsenwagen, het organiseren van de optocht, de ouderenmiddag, het versieren van de nodige huisgevels en het zich naar buiten kenbaar maken via pers en propaganda. Niemand loopt dus met zijn armen over elkaar, wie dat wel doet, wordt opgedraaid en aangeduwd, Kortom een prima systeem. Het door de algemene ledenvergadering gekozen bestuur heeft hier een leidende rol in. Heel veel vrije tijd wordt er gestoken in diverse vergaderingen en “werkavonden”.

Ze hebben het er graag voor over. De slogan “wa we doen, doen we mi zun allen” is hier prima van toepassing…