logo
Motto 2024
"Kiek ut oit!..."

De toekomst

Carnaval in de toekomst.

2024: zondag 11 februari.
2025: zondag 2 maart.
2026: zondag 15 februari.

Wanneer is het nu Carnaval?

Allereerst zal moeten worden bekeken wanneer het Pasen is. Want Pasen en de vastentijd hebben alles met Carnaval te maken.

Pasen wordt vastgesteld aan de hand van de zogenaamde lente-evening. 1e Paasdag valt namelijk altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart. Als dan bekend is wanneer het Paaszondag is kan men berekenen wanneer het Carnavalszondag is. Carnaval is namelijk altijd 7 weken vóór Pasen. U zult zeggen wat heeft Pasen dan met Carnaval te maken. Nu, de 7 weken komen van de berekening van het aantal vastendagen voor Pasen. De 40 vastendagen vóór Pasen zijn de 6 werkdagen van de week minus de maandag en de dinsdag na Carnavalszondag. Dus 7 x 6 – 2 = 40.

Dus 40 vastendagen voor Paaszondag kom je uit op de overbekende Aswoensdag, de algehele vasten- en onthoudingsdag.