logo
Motto 2024
"Kiek ut oit!..."

Club Gegevens

kerkmh

Carnavalsvereniging “De Houtse Kluppels” is opgericht op 24 januari 1962 in het kerkdorp Mierlo-Hout door
Frits Slegers en Henk van de Westerlo.

De Carnavalsvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven als “Carnavalsvereniging De Kluppels” (afgekort CV De Kluppels) onder nummer 40236108. (BTW-Nummer NL 0051.58.436.B01)

Momenteel gevestigd:
Secretariaat Houtse Kluppels
Gheynspark 30
5706 VE Helmond Mierlo-Hout
Stuur voor info een mailtje naar Secretariaat Kluppels
Rabobank Mierlo-Hout
Algemeen nr.: NL08 RABO 01238.02.660
Kluppelvrienden: NL06 RABO 01238.64.194
Advertenties : NL28 RABO 01238.64.186

Stichting “Vrienden van de Kluppels” (KVK-nummer 17155699) te Eindhoven.
Doel: Het waarborgen van de continuiteit alsmede het ondersteunen van alle activiteiten van carnavalsvereniging De Kluppels en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting “Buitengebeuren Mierlo-Hout” (KVK-nummer 51938960) te Eindhoven.
Doel: Het jaarlijks organiseren van een zogenaamde “lichtjesoptocht” (Helmondse Lichtjes Parade), bestaande uit een optocht van praalwagens, voorzien van lichtjes, alsmede het organiseren van de “zaterdagoptocht” en andere activiteiten welke direct of indirect verband houden met de carnavalsactiviteiten van “Carnavalsvereniging “De Kluppels” en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.