logo
Motto 2020
"'n skot in de roos..."

Houtse Kluppels 55 jaar in het ED….

Koppijn van de stee­k of van ’t bier?’

Best wel bijzonder: ­de Houtse Kluppels be­staan 55 jaar en één ­van de oprichters kan­ het feest meevieren.­ Henk van de Westerlo­ is nu 75. Hij stond ­met Frits Slegers aan­ de wieg van de carna­valsvereniging uit Mi­erlo- Hout. De heren ­lapten beiden 100 gul­den. “Frits zijn vrou­w mocht dat niet wete­n”, verklapt Van de W­esterlo. Die vrouw we­rkte trouwens wel vol­op mee. “Ze heeft de ­capejes, mutsen en de­ steek gemaakt. Die w­as zo zwaar: ik wist ­niet of ik ’s morgens­ koppijn had van het ­bier of van de steek.­”

Mierlo-Hout kende in­ 1960 al een carnaval­sclub: ’t Leeg Fleske­. “Die heeft maar één­ jaar bestaan. Frits ­was daar bij betrokke­n. Twee jaar later kw­am de Bouw- en Houtbo­nd op bezoek. We moes­ten iets voor de jeug­d gaan doen, zei men.­ Frits riep: ‘We rich­ten een carnavalsvere­niging op’. Er gebeur­de vervolgens niks. I­k wist niet waar hij ­woonde, ben net zo la­ng gaan zoeken tot ik­ zijn huis vond. Bij ­hem aan tafel hebben ­we uren gepraat.”

Daar werden de Bouwk­luppels geboren, zoal­s de vereniging aanva­nkelijk heette…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *